Velkommen

 

Den 30. oktober 2010 ble Blestølen og Omegn Tursti Forening stiftet på Blestølen Dagligvare.

Foreningens formål er å opparbeide og drifte turstier i området Blestølen og Omegn, slik at hytteeiere, campere, familier og dagsturister får et best mulig turstitilbud i området.

Det har i løpet av 2011 og 2012 blitt arrangert en rekke dugnader og over 50 personer har til sammen lagt ned over 1.250 dugnadstimer. I løpet av 2 år har det blitt produsert ca. 8000 meter med gangbruer som er lagt ut i et turstinett på ca 25 km. Tilbakemeldingen fra brukere av turstiene har vært meget positive. Folk i alle aldre benytter stiene, alt fra små barn til eldre personer med krykker. Samarbeidet med kommune, fylke og grunneiere har vært meget positivt.

Vi hadde ikke fått dette resultatet hvis det ikke var for ildsjeler i styret og ikke minst dugnadsgjengen. Bedrifter, privatpersoner og medlemmer har også bidratt med betydelige midler.

Styret i Blestølen og Omegn Tursti Forening sender også en stor takk til Sparebankstiftelsen DnB NOR for gaven på kr 400.000,-. 

Antall besøkende på vår hjemmeside har i dag passert 10.150.

Styret planlegger å plassere ut sittebenker og gapahuker i området til neste år i nært samarbeid med grunneiere og Flesberg kommune.

Velkommen tilbake på kloppene neste år!

 

Hilsen Styret