Velkommen

Eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du p

Årsmøtet i Blestølen og Omegn Tursti Forening ble avholdt på Blestølen Dagligvare lørdag den 27. april 2013.

 

Her er bildet fra årsmøtet hvor flere medlemmer hadde møtt opp.

 

Årsmøtet ble ledet av Erik Kjønnerød  som også la fram årsberetningen for 2012.

Årsberetningen, revidert regnskap og budsjett 2013 finner du under arkfanen; Årsmøtet 2013.

Det var 3 styremedlemmer på valg i år. Per Jarle Nyrud og Tore Fjeld ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Thomas Plahte ønsket avløsning som styremedlem og ble erstattet av Gunn Thyli Skoglund.

 

Erik Kjønnerød overleverer en gave til Thomas Plahte og takker for innsatsen i foreningen. Thomas har vært med i styret  siden oppstarten den 30. oktober 2010 og han har hatt ansvaret for økonomi og foreningens hjemmeside.

 

Styret

 

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst,