Din overskrift

 

Her er omtalen vi fikk i Laagendalsposten i forbindelse med gaveoverrekkelsen fra Sparebankstiftelsen DnB NOR:

(klikk på bildene for større tekst)

 

  

 

    

Den 20. august 2011, overrakte Distriktsbanksjef Tom Arne Akerholt i DnB NOR gaven på kr 400.000,- til Blestølen og Omegn Turstiforening ved Thor Bakken. 

Distriktsbanksjef Tom Arne Akerholt, DnB NOR (til venstre) og Thor Bakken blir fotografert av Lars Bryne fra Laagendalsposten 

 

Før gaveoverrekkelsen på Blestølen Dagligvare, ga Thor Bakken en fyldig redegjørelse om bakgrunnen for hvorfor Blestølen og Omegn Tursti Forening ble stiftet.

Dugnadsinnsatsen har vært imponerende og 70 - 80 dugnadsarbeidere har brukt ca 1.100 timer på å produsere og legge ut 2.650 meter med gangbru. 

 

Fra venstre: Erik Kjønnerød, Per Jarle Nyrud, TineTore, Tom Arne Akerholt (DnB NOR),Thor Bakken og Lars Bryne fra Laagendalsposten 

 

Fjellgeitene fra Horten og Åsgårdstrand, som Thor Bakken møtte ved den Gule hytta for et år siden (se oppe til høyre på bildet), hadde i år ingen problemer med å finne frem til Solobua.

 

"Fjellgeitene på Brua"

 

 

Helge Gulli henger opp gavesjekken fra DnB NOR på Blestølen Dagligvare og får hjelp av Tine Tore.

 

 

 

Sekretær i BoOTF; Inger-Lill Jacobsen, foran tavla med navn på de som har bidratt med 100M Gangbru.