Sparebankstiftelsen DNB NOR har bidratt med en gave på kr 400.000,- til foreningen.

Vi er nå sikret finansieing til å fullføre det prosjektet vi har satt igang.

En kjempestor takk til Sparebankstiftelsen DNB NOR.

Du finner mere informasjon om Sparebankstiftelsen på lenken under:

 

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR