Årsmøtet 2012

 

Erik Kjønnerød valgt som styreleder i Blestølen og Omegn Tursti Forening

Årsmøtet ble avholdt på Blestølen dagligvare lørdag 21. april. Regnskap og årsmelding ligger under arkfane; Årsmøte 2012.