Årsmøte driftsåret 2010

 

 

 

Årsmøtet 10. april 2011

Årsmøte 10. april 2011  

Sekretær Erik Kjønnerød overrekker styreleder Thor Bakken en meget velfortjent gave for den innsatsen Thor har gjort for Blestølen og Omegn Tursti Forening siden oppstarten den 30. oktober 2011.

Årsmøte ble avholdt på Blestølen Dagligvare.