ALLE MEDLEMMER

INVITERES TIL ÅRSMØTE I BLESTØLEN OG OMEGN TURSTI FORENING

LØRDAG 5. APRIL 2014 KL 10.00 PÅ BLESTØLEN DAGLIGVARE

 

ÅRSMØTESAKER

  1. Godkjenning av innkalling v/ styreleder
  2. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
  3. Årsmelding 2013 v/ styreleder
  4. Regnskap 2013 v/ kasserer
  5. Budsjettforslag 2014 v/ kasserer
  6. Innkomne forslag (sendes til styreleder senest 2. uker før årsmøtet)
  7. Valg v/ styreleder

Vi serverer kaffe og vafler

Styret