VINTERDUGNAD 2013

 

 

 

Blestølen og Omegn Tursti Forening hadde dugnad på Borge Fjellhandel lørdag den 2. mars. Tilsammen seks mann deltok på dugnaden.

 

         

 

Vi  monterte ca. 400 meter med gangbruer og kjøre de ut med snøscooter mellom Borge Fjellhandel og Solobua.

 

 

 

Her er noen bilder fra dugnaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blestølen og Omegn Tursti Forening skal ha dugnad

 

lørdag den 2. mars 2013 fra kl. 09.00

 

Oppmøte:

Borge Fjellhandel

(kjør forbi Blestua og rett oppover ca. 500m)

 

VI TRENGER HJELP FRA DEG. HAR DU ANLEDNING?

 

Ta kontakt med:

Erik Kjønnerød på tlf. 934 57 930 eller mail: erik.kjonnerod@nli.no

Per Jarle Nyrud på tlf. 909 19 871 eller mail: pnyrud@start.no

eller møt opp på dugnaden.

                      

Vi skal montere ca. 400 meter med gangbruer og kjøre de ut med snøscooter.

Gangbruene skal legges ut fra Borge Fjellhandel mot Solobua

 

Arbeidsoppgaver

Ett lag skal skru sammen bruer i jigger.

Vi skal kappe ca. 300 stk. 2”x6” a 75 cm. for skru-lagene, samt kutte ferdig ca. 250 stk. side-støtter til gangbruene.

Vi må merke bruene og ha kontroll over hvor mange meter som skal ut til hvert GPS punkt.

 

Vel møtt!

 

Hilsen

Styret