13.07.12 

Kloppingen ned til Borge Fjellhandel er nå ferdig.

Trond Skistad og Per Jarle Nyrud la ut de siste kloppene den 11. juli.

 

13.06.12

Oppdatert Turstikart finner du nå under arkfane: Turstier.

 

31.05.12

Målet for 2012 er nådd!

Over 4 km med gangbruer er lagt ut i terrenget i år.

En stor takk til dugnadsgjengen med Per Jarle, Tore og Erik i spissen!!!

 

21.04.12 

Lørdag den 21. april hadde vi årsmøte i foreningen. Årsmelding og regnskap finner du under Årsmøtet 2012.

 

12.04.12

Lørdag den 21. april starter vi opp med sommerdugnaden 2012. Vi håper så mange som mulig kan delta. Ta kontakt med en i dugnadskomitèen. 

 

12.04.12

Oppdatert turstikart finner du nå under arkfane Turstier.

 

30.03.12

Sist helg, 24.03.12, hadde vi dugnad på Borge Fjellhandel. Vi var 9 stk inklusive vertskapet. Vi benyttet 2 jigger og i løpet av 5 timer hadde vi produsert og kjørt ut ca 400 meter med gangbruer til Solobua. Været var fantastisk og Randi H. Dramdal serverte en nydelig ertesuppe etterfulgt av en utsøkt sjokoladekake med påskepynt. Styret sender en stor takk til vertskapet.

 

21.03.12

Vi må produsere 400 meter med gangbruer på Borge Fjellhandel lørdag den 24. mars fra kl 09.00.

Vi trenger dugnadsarbeidere. Vil du være med så ta kontakt med:

Erik Kjønnerød på tlf. 934 57 930 eller mail: erik.kjonnerod@nli.no 

Per Jarle Nyrud på tlf. 909 19 871 eller mail: pnyrud@start.no 

 

Erik Kjønnerød

 

 

12.03.2012

Det var veldig bra oppmøte på dugnaden i helgen.

Det møtte opp 20 mann på lørdag og 12 mann på søndag.

Det ble produsert 1610 m med gangbruer. Alle bruene er kjørt ut.

Per Jarle og Tore kjørte ut gangbruer helt til kl. 17.00 på søndag ettermiddag. 

Snøen er i ferd med å smelte helt og vi er i dag usikre på om det er nok snø til å kjøre ut gangbruer neste helg.

Hvis ikke må vi produsere disse ferdig og lagre de på KFUM hytta til neste vinter. 

En stor takk til alle dugnadsarbeidere og grillarbeidere!!

Erik Kjønnerød 

 

09.03.2012 

Årsmøte i Blestølen og Omegn Tursti Forening blir den 21. april kl 10.00 på Blestølen Dagligvare.

Innkallingen ligger under arkfane; Årsmøte 2012

 

27.02.2012 

Kartet over planlagte og utlagte gangbruer er oppdatert. Velg arkfane Turstier.

 

14.02.2012 

Vinterdugnaden 2012.

Vi er nå klare for en ny runde med produksjon og utkjøring av gangbruer. Vil du være med på dugnaden, ta kontakt med Erik eller Per Jarle.

 

30.10.2011 

Blestølen og Omegn Tursti Forening fyller 1 år idag.

Styret vil nok en gang sende en stor takk til alle som har vært med på å støtte vårt arbeid med å legge ut gangbruer i Blestølenområdet.

 

 06.10.2011

Se bilder fra dugnaden på Lia Camping og fra det flotte terrenget gangbruene ligger i: 

www.flickr.com/photos/oddsmedsrud

 

27.09.2011

Dugnad starter torsdag 6. oktober 2011 kl 09.30.

 

15.09.2011 

Vi har nå passert 110 medlemmer i Blestølen og Omegn Tursti Forening.

Styret sender en stor takk til alle bidragsytere, medlemmer og de som har bidratt med støtte.

 

24.08.2011

Blestølen og Omegn Tursti Forening sin leder siden oppstarten den 30. oktober 2010 , Thor Bakken, har meddelt styret i BoOTF at han trekker seg som styreleder.

Thor Bakken oppgir som grunn at han i utgangspunktet ikke ønsket å ha vervet som styreleder, men ville være med å planlegge, produsere og legge ut gangbruer på Blestølen og Omegn.

Lederrollen har vært krevende og Thor Bakken velger derfor å gå ut av styret.

Styret i BoOTF tar Thor Bakkens avgjørelse til etterretning og beklager sterkt at han trekker seg. Thor Bakken har gjort en kjempeinnsats for foreningen og styret håper at han fremdeles vil delta i utviklingen av turstiene. 

Nestleder Erik Kjønnerød tar over som leder av BoOTF frem til neste årsmøte i april 2012.

 

Blestølen 20. august 2011.

 

Styret i BoOTF

 

 

 

23.08.2011 

Den 20. august overleverte Sparebankstiftelsen DnB NOR ved Distriktsbanksjef Tom Arne Akerholt, en gave på kr 400.000,- til Blestølen og Omegn Tursti Forening ved Thor Bakken.

Gaven skal gå til materialer, utstyr, rydding, merking og skilting av turstier.

Styret retter en stor takk til alle grunneiere, bidragsytere, medlemmer og ikke minst til dugnadsarbeiderne som har gjort det mulig å legge ut gangbruer i Blestølenområdet. 

 

27.07.2011 

Vi har i løpet av sommeren satt opp informasjonstavler og skilt på de turstiene som er ferdige.

Tilbakemeldingene fra turgåere er bare positive.

De skryter veldig av turstiene og er kjempeimponerte over dugnadsinnsatsen.

Vi skal ha offisiell åpning av turstiene den 20. august og vil komme tilbake med mere informasjon.

Fortsatt god sommer til alle Turstiinteresserte på Ble.

 

22.06.2011

Alle gangbruer som ble produsert og kjørt ut i terrenget i våres er nå ferdig montert. 

Du kan gå barnerunden rundt Blestølenvannet og til Solobua. 

Turen rundt Rendliknatten er ferdig og du kan gå til Ble Sportskapell og videre til Liatoppen Fjellpark. 

Noen steder kan det mangle noen meter med gangbru, men det er på plass til neste år. 

Stiene som er ferdig kloppet vil bli skiltet i løpet Juli. 

Infotavler er satt opp ved Blestølen og ved KFUK/KFUM. Tavlene vil inneholde diverse informasjon og turstikart.