Nå har vi kjørt ut gangbruene som vi laget på Lia Camping i høst

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 11. februar og søndag den 12. februar ble det kjørt ut 1500 meter med gangbruer fra Lia Camping i regi av Blestølen og Omegn Tursti Forening.

Foreningen fikk god hjelp av Jan Fjelldal fra Storli og Anders Buen fra Lia som stilte opp med snøscootere.

BoOTF hadde også leid inn en snøscooter som ble kjørt av Per Jarle Nyrud. 

 

Gangbruene vil bli montert til våren av dugnads gjengen fra Lia Camping, Storli og Lortebu.

Dugnadsledere er Odd Smedsrud, Lia Camping og Per Hallerud, Lortebu.

 

Gangbruene skal legges ut i stiene:  Lifjellrunden, ned til Kappellet, ned mot Storli,  samt fra Kappellet og ned til Rendlidammen.

 

Dugnadslederne sender ut en mail når endelig dato er bestemt. 

 

 

Fantastisk dugnadsinnsats på Lia Camping.

Fra torsdag den 6. oktober til lørdag den 8. oktober 2011 ble det produsert 1554 meter med gangbruer.

Det var både store og små som stilte opp og de gjorde en fantastisk innsats. 

Torsdag ble det produsert 742m gangbruer og fredag ble det produsert 720 m.

Vi manglet ca. 150 meter med 2x6” som Finn Egil hentet for oss fredag kveld, slik at vi fikk produsert de siste 92,4m med gangbruer lørdag den 8. oktober. 

En stor takk til  Anders Buen som losset alle materialene  og stablet gangbruer for oss.

Det ble levert tilsammen 65 tonn med materialer.

Her er bilder fra dugnaden. Alle bilder er tatt av Odd Smedsrud.

 

Det er ikke vanskelig å finne ut hvem som er proffe dugnadsfolk

 

 

Kontroll er viktig - alle gangbruer merkes med lengde og journalføres

 

 

Læringskurven for mange av oss er bratt - det lønner seg å ta ansvar

 

En del av gangbruene som ble produsert på drøyt 2 dager

 

 

De ferdige gangbruene blir lagret for utkjøring på scooter til vinteren

 

 

Gode jigger er viktig

 

 

Godt samarbeide mellom flere generasjoner er en fin formel

 

Alt går lett når det er ubegrensede krefter å spille på

 

Det går så flisene fyker

 

Viktig at logistikken fungerer så det blir fin flyt i arbeidet

 

Den sosiale delen er mye av limet i en dugnad

 

 

Dugnad 

 

Nå er vi i gang igjen!! ( vi gleder oss)

 

Etter en fantastisk oppslutning i våres er vi nå i gang igjen.

 

Vi har fått mye skryt av mange tursti brukere, noe som er veldig inspirerende for oss.  

 

Vi skal produsere ca. 1400m gangbruer på Lia Camping med start torsdag 6. Oktober kl. 09:30

 

Gangbruene skal kjøres ut på ettervinteren og vil dekke turstier fra Storli – Lifjellrunden samt ned til Kapellet.

 

Det blir også noen gangbruer fra Kapellet og ned til Hovedsti Blestølen – Solobua. 

 

Vår kontaktmann Per Jarle Nyrud, tlf. 90919871 vil stille med jigger og verktøy.

 

Det kommer også flere erfarne dugnadspersoner fra Blestølen for å hjelpe til. 

 

Vi vil trenge 12-15 mann.

 

Det blir dugnad torsdag, fredag , lørdag og evt. søndag.

 

Er det noen som bare kan stille enkelte dager er dette også veldig fint. 

 

Vil dere ringe til Per Jarle på tlf. 90919871 og melde dere på evt. sende meg en mail til meg.

 

Kjenner dere til andre som vil være med så meld dem på.