NÅ ER VI I GANG IGJEN! 

 

VINTERDUGNAD 2012

 

Blestølen og Omegn Tursti Forening 

 skal ha dugnad ved KFUM-Hytta på Blestølen

 

Lørdag 10. mars fra kl. 08:30 

Søndag 11. mars fra kl. 08:30 

Lørdag 17. mars fra kl. 08:30 

Søndag 18. mars fra kl. 08:30 

 

Lørdag 10. mars og 17. mars griller vi pølser til dugnadsgjengen

 

VI TRENGER DIN HJELP. 

HAR DU ANLEDNING?

 

 

Ta kontakt med:

 

Erik Kjønnerød på tlf. 934 57 930 eller mail: erik.kjonnerod@nli.no 

Per Jarle Nyrud på tlf. 909 19 871 eller mail: pnyrud@start.no 

eller møt opp på dugnaden.              

Vi skal montere ca. 3200 meter med gangbruer og kjøre de ut med snøscootere. 

Gangbruene skal legges ut fra Blestølen mot Solobua og fra Solobua ned til Borge Fjellhandel. 

 

Arbeidsoppgaver

 

2 lag som skal skru sammen bruer i jigger. 

Vi skal kappe ca. 2300 stk. 2”x6” a 75 cm. for skru-lagene, samt kutte ferdig ca. 1000 stk. side-støtter til gangbruene. 

Klargjøring av gangbruer for utkjøring med snøscootere, fordele og ha kontroll over hvor mange meter som skal til hvert GPS punkt.