Den 30. oktober 2011 fylte Blestølen og Omegn Tursti Forening

ett år.  

Det har nå gått 1 år siden Blestølen og Omegn Tursti Forening ble stiftet.

Vi kan se tilbake på et svært aktivt år.

Foreningen har produsert og lagt ut 2600 meter med gangbruer.

Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra turstibrukere som synes dette er et flott tiltak.

Foreningen har i dag 130 medlemmer og 15 støttemedlemmer.

Vi har også 50 privatpersoner og bedrifter samt Flesberg Kommune som har bidratt med gangbruer og plank. 

Vi har også mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen DnB NOR på kr 400 000,-.  

Vi sender en stor takk til dere alle sammen! 

Hjemmesiden vår passerer i disse dager 5.200 gjester!

I oktober produserte  vi 1550 meter med gangbruer på Lia Camping som nå er klare til utkjøring i vinter.

Frem til nå har vi jobbet ca. 1300 dugnadstimer. I tillegg er det flere som har jobbet mange timer med oppmåling og GPS merking av turstier.

Planen er at vi skal produsere ytterligere 3000 meter med gangbruer i vinter som skal legges ut våren 2012. 

Takket være en fantastisk dugnadsgjeng har vi fått til mye mer enn forventet.

Dette har vært veldig inspirerende og vi er veldig takknemlige for all støtte som dere har gitt oss. 

Hilsen styret i Blestølen og Omegn Tursti Forening

v/ Erik Kjønnerød