Blestølen og Omegn Tursti Forening ble stiftet den 30. oktober 2010.

Foreningens formål er å tilrettelegge for og merke turstier på Blestølen og Omegn.

Basert på dugnadsinnsats skal foreningens medlemmer og andre interesserte legge ut 4150 meter med gangbruer, samt merke og skilte stier. Vi skal sette ut bordgrupper og benker langs stien og kanskje 2 gapahuker (krever godkjenning).

Vi har beregnet ca 3 år på dette arbeidet og skal starte utlegging av gangbruer i mai 2011.

Turstiene skal lages som rundløyper. 

Runde 1   Liten rundløype rundt Blestølvannet for liten og stor. 

Runde 2   Langtur fra Blestølen, opp til Solobua og tilbake til KFUM hytta

Runde 3   Rendli rundt over Rendliknatten 

Runde 4   Rundtur via Ble Sportskapell, over Liatoppen og tilbake til Gampeflå.  

Runde 5 Ny tursti fra Solobua og ned til Borge Fjellhandel

Når disse rundløypene er ferdige, har vi ambisjoner om å lage tilsvarende turstier mot Nipeto og Strutåsen.

Styrets ønske er at alle hytteeiere og campere på Blestølen og Omegn skal invitere venner og familie til Søndre Blefjell, også i sommersesongen, for å vise frem det vi håper og tror blir et flott turstinett.