Styret i Blestølen og Omegn Tursti Forening 2019

 

 

Styreleder:       

Erik Kjønnerød

erik.kjonnerod@sfjbb.net 

 

Styremedlemmer:    

Olav Rådstoga

 

Tore Fjeld

                                     

Ari-Eirik Larsen

 

Monika Larsen                                

 

Eivind Holstein                                           

 

Arvid Svendsen

                    

 

Revisor:               Petter Solberg