Siste nytt

 

04.05.2019

Ny arkfane med årsmøtet 2019 lagt til.

Her finner dere en oversikt over styremedlemmene, regnskap, årsmelding og referat fra styremøtet.

 

02.05.2019

Det blir DUGNAD

lørdag 8. juni kl. 10:00.

Oppmøte på Blestølen Dagligvare.

Vi håper mange har anledning til å møte opp.

  

28.10.2017

Nye stolpekart er satt opp i alle veikryss. Nå kan turgåere til enhver tid vite hvor de er.

 

07.10.2017

Dugnaden ble gjennomført i strålende sol. Vedlikehold av Solorunden ble utført av 5. mann.

 

22.04.17

BoOTF hadde årsmøtet på Blestølen Dagligvare lørdag 22. april.

Det var kun 7. medlemmer som møtte til årsmøtet.

Alle styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt.

  

09.07.2016

Vi støtter gjenoppbyggingen av Blestølvannet med kr. 5000,-

 

02.07.2016

Ny infotavle ved Storli Camping og nye tursti skilt fra Storli til Lifanten, Lortebu og Lia Camping.

 

16.04.2016

Årsmøtet ble avholdt på Blestølen Dagligvare lørdag 16. april.

Det møtte 15 medlemmer til årsmøtet.

 

03.10.2015

Foreningen gjennomførte dugnad lørdag 3. okt.

 

 24.05.2015

Foreningen gjennomførte dugnad sammen med Hauk Fjellpark ved Solobua og la ut nye klopper mot Hauk.

 

02.05.2015

Årmøtet i BoOTF ble avholdt på Blestølen Dagligvare.

14 medlemmer møtte til årsmøtet.

 

23.02.15

Nye krakker på Blestølen Dagligvare og KFUM hytta på Blestølen

 

01.07.14

Sommerdugnaden ble gjennomført 28 og 29 juni.

 

02.03.14

Vi er nå igang med en ny sesong og innkaller alle medlemmene til årsmøtet lørdag 5. april kl. 10:00 på Blestølen Dagligvare.

 

21.01.14

Medlemskontigenten for 2014 sendes ut til alle medlemmene i disse dager.

 

11.11.13

Turstien fra Storli og opp til Lifanten oppgraderes med klopper.

Dugnadsgjengen fra Storli Camping produserte 400m med gangbruer fredag 25. oktober.

  

17.06.13

Sommerdugnaden 2013 ble gjennomført 15. og 16. juni.

Foreningen la ut ca. 450m med klopper fra Borge Fjellhandel og inn mot Solobua

 

27.05.13

Foreningen har satt nå plasser ut 27. krakker i forbindelse med turstinettet vårt.

Krakkene er plassert ved Barnerunden, Skjeetjenna, ved den gule hytte, Kapellet og Lifantrunden.

 

12.03.13
 
Årsmøte i foreningen blir i år lørdag den 27. april kl 10.00 på Blestølen Dagligvare. Se innkalling på infotavlene som er satt opp på Blestølen, Blestua, Lia og Storli Camp og på vår hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal
være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

17.11.12 

Blestølen og Omegn Tursti Forening fikk Årets Ærespris 2012! 

 

30.10.12

Idag er det 2 år siden BoOTF ble stiftet!  

 

14.09.12 

Vi har desverre hatt hærverk på de nye skiltene vi har satt opp.  

21.08.12 

I helgen ble det montert 59 nye skilter langs turstiene fra Blestølen til Solobua og videre til Borge Fjellhandel. Det er også montert skilter i området rundt Lia. Igjen er det Erik, Tore og Per Jarle som har gjort en utmerket jobb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Du er vår gjest nr: [counter] 

 All ferdsel på gangbruene skjer på eget ansvar.

Sykling anbefales ikke på våre turstier 

 

 

Årsmøtet i BoOTF ble avholdt på

Blestølen Dagligvare lørdag 27. april 2019

 

Det var 9 medlemmer som møtte opp.

Regnskap og årsmelding ble gjennomgått og

protokoll signert.

Det ble valgt inn to nye styremedlemmer,

Monika Larsen og Arvid Svendsen.

 

Nå er sesongen igang igjen og vi starter med

DUGNAD

lørdag 8. juni kl. 10:00

Oppmøte på Blestølen Dagligvare.

Vi skal utføre vedlikehold på turstiene.

Ta med niste og kaffe.

Vi håper mange har anledning til å møte

opp på dugnaden.

 

 

 

 

 

Dugnad lørdag 26 mai og søndag 27 mai.

 

Vi skal legge klopper på vestsiden av Rendlivann og

trenger din hjelp til dette.

Møt opp på parkeringsplassen ved Rendlidammen kl. 10:00.

Vi håper at mange har anledning.

For info, ring Olav på 932 43 089.

 

 

 

Vi har fått nye kart

 

I helgen 28-29 okt. ble det montert opp nye kart i alle veikryss.

Dette skal gjøre det enklere for turgåere å finne frem

og velge de riktige turstiene.

Nå har alle veikryss fått et nummer og stolpekart

som viser hvor du til enhver tid befinner deg.

Dere finner det nye kartet under arkfane Turstier.

Der kan dere selv printe ut det nye kartet.

(klikk på kartet vis du ønsker det større)

 

 

 

 

 

 

Dugnaden lørdag 7. oktober ble gjennomført i et fantastisk vær.

Vi møtte ca 250 turgåere på Solorunden og fikk mye skryt av kloppene. Vedlikehold av kloppene var dagens oppgave og det ble rettet og justert endel plank.

Det er blitt endel slitasje i terrenget mellom kloppene så  her må vi lage flere klopper til våren.

Vi er litt skuffet over oppmøte, det var bare 5. mann som møtte.

 

Litt senere i høst vil vi å få ut nye kart på alle oppslagstavlene.

Det vil også komme opp mindre kart ute i terrenget som vil vise hvor du er.

 

 

 

 

 

Vi minner og dugnaden lørdag 7. oktober.

Fremmøte på Blestølen Dagligvare kl. 10:00

 

 Vi har igjen solgt en gangbru.

Dette viser at grunneiere også setter pris

det arbeidet foreningen utfører.

Gangbrunavn

 

 

Årsmøtet 2017 ble avholdt på

Blestølen Dagligvare lørdag 22 april.

Det var kun 7. medlemmer som møtte opp.

 

Vi har lagt ut årsberetning og regnskap

under arkfanen Årsmøtet 2017.

 

GOD SOMMER

 

 

Vi har støttet gjenoppbyggingen av

Blestølvannet med kr. 5000,-

 

 

Skilting av turstiene ved Storli, Lortebu og

Lifjell ble ferdige i helgen 6 og 7. august.

 

 

 

Dugnad 1. og 2. juli

 

Lørd.1. og sønd.2. juli var vi igang med dugnaden iår.

Vi har laget ny infotavle og satt den opp ved Storli

og begynt skiltingen av turstiene fra Storli mot

Lifanten, Lortebu og Lia Camping.

Ny infotavle ved Storli Camping 

 

Nye skilt ved Storliveien

 

 

Årsmøtet ble avhold lørdag 16. April

 

Ari Pedersen ble valgt inn som nytt styremedlem

resterende i styret som var på valg ble gjenvalgt.

 

Referat fra årsmøtet, protokoll, årsmelding og regnskap

ligger under arkfane "Årsmøtet 2016"

 

  

 

 

Høst ved Solobua

Foto: Olav Rådstoga

 

Dugnad høsten 2015

Foreningen gjennomførte rep.og vedlikehold av kloppene i høstferien.

Et lag gikk fra trafokiosken og opp til Fjellkirken, lag nr. 2 tok seg av Solorunden mens lag nr, 3. la om litt av turstien fra Borge Fjellhandel og opp mot Solobua. 

Dugnadsgjengen besto av:

Olav Rådstoga, Eivind Holstein, Tor Woll og Bjørn Harald Bakke

Tore Fjeld, Tormod Solberg og Erik Kjønnerød

Per Jarle Nyrud, Finn Gunnar Martinsen og Kjell Olsen.

 

 Ny tursti, Ringdalrunden

med ny gangbru er laget.

Skilting av Ringdalsrunden kommer til våren.

 

 

Været iår var stålende i hele høstferien og mange benyttet

anledningen til å gå tur på kloppene.

Krakkene er ogå flittig i bruk.

 

Pølsegrilling på Lillerunden 

 

 

Foreningen og Hauk Fjellpark 

gjennomførte dugnad 23. mai.


Det ble lagt ut klopper fra Solobua mot Hauk Fjellpark.

Fra foreningen stilte Olav Rådstoga, Per Jarle Nyrud og Tore Fjeld

samt mange fra Hauk Fjellpark.

 

 

 

 

Varden på Lifanten ble sist høst ødelagt og

skiltet ble liggende på bakken.

Søndag 24. mai var foreningen på plass og

bygde opp varden igjen.

 

 

  

 

 

 

Vi trenger flere medlemmer

 

Nytt medlem kr. 500,- til konto nr. 1503.18.79164

Vennligs oppgi deres mailadresse.

Deretter kr. 150,- pr. år.

 

 

Årsmøtet 2015 ble avholdt på

Blestølen Dagligvare lørdag 2. mai.

 

 Det var 14. medlemmer som møtte.

Eivind Holstein ble valgt inn som nytt styremedlem etter Per Jarle Nyrud.Finn Egil Storhaug ble valgt inn i valgkomiteen etter Gjermund Nyhus.

 

Nye krakker er satt ut på

Blestølen Dagligvare

 

Foreningen har satt ut 6. nye krakker på

Blestølen Dagligvare og

2. nye krakker på KFUM hytta.

Vi fjernet samtidig tavlene med gangbru navn.

Disse var iferd med å bli gamle

og ble iveien for de nye krakkene.

 

 

 

 

 

 

Ny bru over bekken ved Rendlivann

 

Fredag 1. og lørdag 2. August

ble det laget en ny bro over bekken ved utløpet av Rendlivann.

Dugnadsgjengen som utførte jobben var Olav, Tine Tore, Erik og Per Jarle.

 

 Dåpen, første mann over brua

 

Erik, Olav og Tine Tore i full gang med bygging.

 

Foto: Per Jarle

 

 

 Sommerdugnaden 28-29 juni.

 

Det ble i helgen gjennomført vedlikehold på gangbruene fra Blestølen mot Solobua.

Ved øvre Skjeentjenn ble det lagt ut en ny gangbro bort til krakken som er plassert der. 

Her har det blitt en fin rasteplass. 

 

Videre ble det lagt ut noen gangbruer fra Kapellet og ned mot Lia Camping.

Dugnaden ble gjennomført av Olav, Per Jarle og Tine Tore.

 

 Litt vedlikehold må til, Olav og Per Jarle retter opp skjevheter.

 Ny gangbro ved øvre Skjeentjenn

 

 

 

Turstien fra Storli og opp til Lifanten oppgraderes med klopper.

Fredag 25. oktober ble det produsert ca. 400m. med gangbruer ved Storli Camping. 5. mann møtte opp under ledelse av Arild Larsen (Storli Camping)

Foreningen hadde på forhånd kjørt bort en jigg og materialene ble bestilt i god tid. Tine Tore sørget for verktøy og skruer.

 

Lørdag 26. oktober stilte Arne Mathisen opp med traktor og tømmerhenger og kjørte ut ca. 80-90m slik at dugnadsgjengen fikk montert endel gangbruer i nedre enden av turstien. Resterende gangbruer kjøres ut med snøscooter og monteres til våren.

Flott innsats av Arild og resten av dugnadsgjengen.

 Styret

 

Sommerdugnaden 2013

Sommerdugnaden ble gjennomført lørdag 15. og søndag 16. juni.

Foreningen monterte ca. 450m klopper fra Borge Fjellhandel og inn mot Solobua.

 

Martin, Olav, Tine Tore og Lars legger ut klopper ovenfor Borge Fjellhandel.

 

Tine Tore og Lars synes det er flott å være med på dugnad.

 

Nye klopper er lagt ut på myra før Båtvann.

Foto: Erik Kjønnerød

 

Våren 2013

Foreningen har nå plassert ut krakker i

forbindelse med turstinettet vårt.

 

 

Nedre Skjeetjenn

Nedre Skjeetjenn

 

Fiskeplassen ved nedre Skjeetjenn

Fiskeplassen ved nedre Skjeetjenn

 

 Rasteplass ved Barnerunden

 Rasteplass ved Barnerunden

Foto: Erik Kjønnerød

 

 

SOMMERLØYPENE PÅ BLESTØLEN OG OMEGN

HAR FÅTT NYE SKILTER! 

 

Lørdag den 18. august ble de nye skiltene montert langs turstiene.

Det er satt opp 59 nye skilter som vi håper vil være til glede for

alle turgåere.

 

 

Fra venstre: Erik Kjønnerød, Per Jarle Nyrud og Tore Fjeld 

 

 

 

 

 

 

 

Blestølen og Omegn Tursti Forening har i april 2012 passert 150 medlemmer!

Foreningen har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra turstibrukere og de er veldig fornøyde med gangbruene vi har lagt ut.

Grunneiere setter stor pris på det vi har fått ti og vi mottar også forespørsler fra hytteforeninger og grunneiere som ønsker at vi skal utvide turstiene til å omfatte deres områder.

Til det siste har foreningen svart at vi vil vurdere dette fortløpende, men først etter at vi har mottatt nødvendige godkjennelser. 

Blestølen og Omegn Tursti Forening har tillatelse fra Flesberg Kommune til å merke stier og kloppe gangbruer over sårbare våtmarksområder.

Buskerud Fylkeskommune ved Fylkesmannen ser det som svært positivt for friluftinteressene, at stier blir tilrettelagt.

Foreningen har innhentet skriftlige grunneieravtaler fra alle berørte grunneiere.

Kongsberg Kommune og Miljøverndepartementet har heller ikke hatt innvendinger mot at foreningen merker opp turstier og legger ut gangbruer i området.

 

Erik Kjønnerød

Styreleder  

 

26.05.2011

Sparebankstiftelsen DnB NOR støtter Blestølen og Omegn Tursti Forening med en gave på 

kr 400.000,- . 

sparebankstiftelsen.no  

Styret sender en stor takk til alle dugnadsarbeidere, medlemmer og bidragsytere som har gjort det mulig å legge ut gangbruer i Blestølenområdet.

   

 

Gangbrua til Foreningen Blefjell. Solobua i bakgrunn.

Foto: Odd Smedsrud

 

Gangbruene ligger flott i terrenget 

Foto: Odd Smedsrud

 

 

Foto: Odd Smedsrud